Pii­ri­le­vy­suun­nittelu

Pii­ri­le­vy­suun­nit­telua eri teol­li­suuden aloille

Felotek Oy on eri­kois­tunut täy­den­pal­velun pii­ri­le­vy­suun­nit­teluun. Tar­joamme eri teol­li­suuden alojen toi­mi­joille kor­kea­ta­soista pii­ri­le­vy­suun­nit­telua, joka pitää sisällään pii­ri­kaavion ja pii­ri­levyn suun­nit­telun, tar­vit­taessa nopeal­lakin aika­tau­lulla. Asian­tun­tevat suun­nit­te­li­jamme huo­mioivat pii­ri­levyn suun­nit­te­lussa eri­laiset vaa­ti­vatkin käyt­tö­tar­koi­tukset ja laitteen valmistuskustannukset.

Pii­ri­kaa­viosta piirilevyksi

Suun­nit­te­lemme pii­ri­levyjä yksin­ker­tai­sista levyistä aina 16-ker­rok­sisiin levyihin saakka, laitteen käyt­tö­tar­koi­tuksen mukaan. Pys­tymme tar­joamaan myös koko­nais­val­taista pal­velua, ja asiakkaan toi­veiden mukaan tilaamme tar­vit­taessa valmiit levyt sekä sten­siilit luo­tet­ta­vilta pii­ri­le­vy­toi­mit­ta­jil­tamme. Kaikki suun­nit­te­le­mamme pii­ri­levyt täyt­tävät aina RoHS-direktiivin.

Pii­ri­le­vy­suun­nit­telun kriteerit

Soita 040 4100 424