3D-tulostus

Felotek Oy tarjoaa 3D-tulostus ja mal­li­nus­pal­ve­luita Oulussa niin yksi­tyi­sille kuin yri­tyk­sille, kap­pa­leesta piensarjoihin.

Laitteet

Käy­tössä tällä het­kellä 3kpl FDM koneita ja suurin tulos­tettava kappale voi olla 300x300x400mm.

Pää­sään­töi­sesti pika­mal­leissa käy­tämme PET-G ja PLA fila­mentteja, val­koista ja mustaa. Näillä saadaan nopeat toi­mi­tukset myös yksit­täi­sille mal­leille. Tilauk­sesta val­mis­tamme myös kap­pa­leita muis­takin mate­ri­aa­leista ja väreistä.

Käy­tämme 3D-mal­lin­ta­mi­sessa SolidWorks 2020, Fusion360 sekä VariCad ohjel­mistoa. Tulos­ti­missa pää­sään­töi­sesti Simplify3D sliceriä.

Tar­joamme myös mallien jäki­kä­sit­telyä esim. pin­ta­kä­sit­telyä, vii­meis­telyä, kier­tey­tystä tai vaikka täy­del­lisen kokoon­panon tie­tylle mal­lille tai osakokonaisuudelle.

Creality CR10 v2 Pro

Vertex k8400 kaksois -suutin

Flash­force Finder

3D skanneri Matter Form v2

Soita 040 4100 424